תענית

האם אשה בתוך 24 חדשים ללידה, שהפסיקה להיניק, נחשבת כמניקה לעניין שלוש תעניות ופטורה מן הצום ? האם היה מנהג ידוע בזה בתימן?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪