תענית

שלום וברכה לכב' מורנו ורבנו.
שאלותי
א). האם אדם שקם משנתו לפני עלות השחר, כגון בימי אלול וכדו' חייב בנטילת ידיים שחרית ? ואם חייב, האם עליו ליטול בברכה?
ב). האם דין קריאת התורה וההפטרה במנחה של ט' באב כדין קריאת התורה בתענית צבור רגילה, ומכאן לא שייכת ההפטרה ובמיוחד לאומרה בברכה?
יורנו הרב דעת, יגדיל תורה ויאדיר

שו"ת |
לק"י שלום לכבוד הרב! ב"ה אשתי בהריון באמצע חודש שני להריונה. לפעמים היא מרגישה בחילות ועיתים מקיאה. הצום עשוי להשפיע עליה להרגשת חולשה וצרבות. האם היא מחוייבת לצום?
שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪