תענית

אישתי בהריון בחודש החמישי ואין לה בעיות בריאות ב"ה ורציתי לדעת האם היא חייבת לצום ביום כיפור ואם לא כיצד היא צריכה לנהוג תודה שנה טובה וחתימה טובה

שו"ת |

שלום וברכה לכב' מורנו ורבנו.
שאלותי
א). האם אדם שקם משנתו לפני עלות השחר, כגון בימי אלול וכדו' חייב בנטילת ידיים שחרית ? ואם חייב, האם עליו ליטול בברכה?
ב). האם דין קריאת התורה וההפטרה במנחה של ט' באב כדין קריאת התורה בתענית צבור רגילה, ומכאן לא שייכת ההפטרה ובמיוחד לאומרה בברכה?
יורנו הרב דעת, יגדיל תורה ויאדיר

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪