מזוזה

הב"י ביו"ד סימן רפו סוף סעיף כא הביא תשובת הרשב"א ח"א סימן צ שכתב שפתח שחילקו לשניים אם יש היכר ציר לשני הדלתות לצד העמוד צריך שני מזוזות אבל אם אין אז העמוד הוא רק לנוי וצריך מזוזה אחת מימין הרחוקה של הנכנס.והוסיף שכך הדין לחלונות שלהם.(עד כאן דבריו)המצוי גם אצלנו( רק בלא ציר ) למרפסת וכדומה שיש שתי חלונות גדולים זזים על ציר ועמוד מחלק בינהם, האם גם בכגון דא התכוון הרשב"א והב"י?ושאלתי היא האם לפי רבינו שפירש אחרת משאר הראשונים את היכר ציר כידוע ממורי שם גם יסבור כך.וכן מה הדין לגבי מזוזה במטבח שהדופן הימנית אינה מגיעה עד התקרה והיא נמשכת דלא כדופן בכניסה רגילה

שו"ת |

שלום לכת"ר,
מה דין דלת חיצונית של חדר כביסה במקרה ומחדר הכביסה יש כניסה לבית הכסא ומבית הכסא אל הבית? האם דלת חיצונית זו שדרכה מוציאים ומכניסים את הכביסה, תתחייב במזוזה משום הבית, או שתפטר מן המזוזה כיוון שמובילה לחדר כביסה ולשירותים?
ברוך תהיה

שו"ת |

כבוד הרב
האם נכון שמזוזה קובעים רק במקום שאוכלים וישנים ?
אם כן, אז לא חובה לקבוע מזוזה בבית עסק, או אפילו בבית כנסת.
מדוע בכל זאת קובעים מזוזה ?
תודה

שו"ת |

לק״י

שלום לכבוד הרב.

בהלכות תפילין, מזוזה וספר תורה.
פ״ו כותב רבנו ״ובתי כנסיות ובתי מדרשות שאין בהם בית דירה פטורים וגו׳״ וכן בשו״ע (אך לא עיינתי בנושאי כליו).

ואני לא זכור לי שנכנסתי לבית כנסת ומדרש בארץ שלא היתה בו מזוזה, ובית דירה גם כן לא היתה בו.

א. מה היא ההגדרה של בית דירה לעניין זה?
ב. כיוון שפטור, האם יש צד איסור בקביעת מזוזה בהנ״ל?
ג. ואם יקבעו, יקבעו בברכה?
ד. כיצד היה המנהג בתימן בהנ״ל?
ה. כיצד בארץ נוהגים ההולכים בשיטת הרמב״ם בהנ״ל?

בהוקרת תודה גדולה, וה׳ ישלם לכם כמפעלכם.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪