מזוזה

שלום רב. מחקתי במזוזה שורה שלימה ונצרכתי למחקה וממילא נמחק השרטוט שעמה, וכתבתי את השורה ללא עשיית שרטוט מחדש. מה דין המזוזה? תודה.

שו"ת |

יורנו מו"ר הרב רצון ערוסי שליט"א
לעניין מה שכתב מורי לכתיבת מזוזה על גבי הגויל:
1. מורי כותב בפירושו כי קלפים המיובאים מחו"ל, נעשת מליחתם בידי גוים. דבר הנחשב
לעניינם כעיבוד גמור. ולא מועיל בהם לאחר כך עיבוד בידי ישראל.

2. מטעם זה מסיק מורי סוף הערה כ' פרק א' : כי עדיף לכתוב המזוזה על הגויל ולא על
הדוכסוסטוס של ימנו.

שו"ת |

שלום לכבוד הרה"ג! הנני תושב נצרת עילית תותב"א לצערי גרים בבנין בו אנו גרים גם מספר משפחות של ערבים. כיום אין מזוזה לכניסה לבנין המשותף. ראיתי שהרמ"א פסק ע"פ המרדכי בבית משותף של ישראל וגוי- פטור ממזוזה. א. האם לדעת רבנו הרמב"ם והשו"ע בית משותף לישראל וגוי חייב במזוזה? ב. וא"כ חייב האם מברכים על קביעת המזוזה? ג.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
₪50.00
מחיר: 
₪45.00
תשובות הרב יוסף קאפח לשאלות הרב שמואל טל
מחיר: 
₪40.00