מזוזה

שלום רב. מחקתי במזוזה שורה שלימה ונצרכתי למחקה וממילא נמחק השרטוט שעמה, וכתבתי את השורה ללא עשיית שרטוט מחדש. מה דין המזוזה? תודה.

שו"ת |

יורנו מו"ר הרב רצון ערוסי שליט"א
לעניין מה שכתב מורי לכתיבת מזוזה על גבי הגויל:
1. מורי כותב בפירושו כי קלפים המיובאים מחו"ל, נעשת מליחתם בידי גוים. דבר הנחשב
לעניינם כעיבוד גמור. ולא מועיל בהם לאחר כך עיבוד בידי ישראל.

2. מטעם זה מסיק מורי סוף הערה כ' פרק א' : כי עדיף לכתוב המזוזה על הגויל ולא על
הדוכסוסטוס של ימנו.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪
מחיר: 
20.00₪