מזוזה

לכבוד מו"ר שלום רב

האם דלת האינטרקום בכניסה הראשית לבית משותף חייבת במזוזה?
מה הדין במקרה שהותקנה שם מזוזה שנרכשה מכספי ועד הבית והיא נגנבה כבר פעמיים (הגם שהותקנה בחלקו הפנימי של משקוף האינטרקום)?. האם לוותר או להמשיך להתקין בתקווה שהפעם לא תיגנב?

בתודה ובברכה
אבישי קארו

שו"ת |

לכבוד כבודו הרב ערוסי הי"ו.
1. האם המלה אלקים (בצמד המילים אלקים אחרים) שבפרשת "והיה אם שמע" מקודשת? דהיינו לוקים עליה?
תודה.

שו"ת |

קראת אלול ראיתי ברמב"ם של מארי הרב קאפח זצ"ל ששברים וגם תרועה נשמע כקול שוק של סוסים וחמורים לפי גמרא ראש השנה כח.
אבל אני עירוני ואין בנמצא שוק של חמורים לעיין בזה היטב
הוא כותב שזה לא דומה לתרועה של ברד או אבנים נופלים

שו"ת |

מוצרים נבחרים

זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
₪50.00
מחיר: 
₪45.00
תשובות הרב יוסף קאפח לשאלות הרב שמואל טל
מחיר: 
₪40.00