בית כנסת

שלום כבוד הרב,
בעלי ואני חלוקים מאוד בנושא הגורר מריבות כל פעם מחדש.
יש לנו 3 ילדים, ב"ה.
בעלי חזר בתשובה לאחר החתונה ואני שומרת מסורת ועושה את המיטב מבחינתי לטובת הילדים הלומדים במסגרת החינוך הדתי.
בנינו הגדול הוא בן 6.5 ועדיין לא הולך כמעט בכלל לבית הכנסת בשבת. מה שלי נראה תמוהה במיוחד. כיוון שבכדי להרגיל אותו לאהבה בעשיה
של הליכה לבית הכנסת, יש צורך לחבב זאת עליו. בעלי אפילו לא מציע לו ולא מקרב אותו (הוא לא ילד משתולל במיוחד).

שו"ת |

שלום כבוד הרב
האם מותר לי להתפלל במניין פועלים אפילו שאני לא פועל?
ואם כן האם אני יוצא ידי תפילה בזמנה כרבינו ולא יוצא שהתפללתי לא בשעה הנכונה אלא ממש מוקדם לפני הנץ?

שו"ת |

האם אפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום על בראשית לפני שמחת תורה?

שו"ת |

את השאלה שלחתי מזה זמן אך טרם קיבלתי את תשובת הרב.
תשובת הרב חשובה לנו מאוד......

שו"ת |

לכבוד מורנו ורבנו הרב רצון ערוסי ש.צו.

אקצר בדברי כדי לגזול מזמנך כבוד הרב.

שאלתי: בדבר גבאי בית הכנסת המתעסק בחשבונות בית הכנסת בשעת התפילה.
"טענתו "העוסק במצוה פטור מן המצוה"
התעסקותו גורמת פוגעת ומשפיעה על מהלך התפילה (הקצב והנעימה )
אוסיף כי המנין הוא מצומצם ביותר..........

מצפה לתשובתך המהירה....

שו"ת |

שלום רב מארי,
יורנו מארי מה הדין בעניית אמן אחר ש"צ בעל הגיה עילגת ( אעפ"י שהתקבלה ברוב התפוצות),
כאשר ישנו שינוי במשמעות המילה לגנאי כלפי שמיא?
(כגון שאומר בקדיש "יתלה" במקום "יתעלה", וכן "ויטלל" במקום "ויתהלל" וכיוצ"ב)

והאם ישנו חילוק בדין (עבור היחיד) אם רוב הציבור אינו מקפיד על ההגיה כהלכה?
(כלומר, כאשר רק הוא המבחין באותה משמעות לגנאי אינו עונה אמן, אך אינו רשאי לעורר הציבור)

רוב תודות

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪