בית כנסת

אחדש"ו,
בנוגע לאדם שבנו בר מצווה קם מפטיר וקרא בס"ת, והמשיך 3 פס' ראשונים בקריאת ההפטרה בשבת "שלח לך אנשים", קם אביו והחליפו, ואח"כ שב הבן ל 3 פסוקים אחרונים וברך.

1. מה הדין נותן לדעת רבנו הרמב"ם?
2. כלום יצאנו ידי חובת ההפטרה?
3. מה על הממונה/ועד/ציבור לעשות במקרה כזה.
4. האם הנ"ל דומה לקרא בס"ת ונשתתק שחייב לחזור מתחילת הקריאה.

ילמדו רבנו ושכרו כפול מהשמיים.
ואם יהיה בזה הלכה יומית שכרו מוכפל, ואם ע"ז הדרך גם יתנגד לדברי מהרי"ץ על אחד קורא מפטיר וילד עולה הפטרה נשמח שבעתיים.
Spc

שו"ת |

שלום כבוד הרב,

אני שמתי לב שכמה אנשים בבית הכנסת שלי יעמדו ב״נשמת כל חי״. האם יש בסיס למנהג זה? אם כן, מהו המקור?

תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪