בית כנסת

לק"י באחד הגליונות האחרונים של "אור ההליכות", ראיתי שהרב חולק על דעת מארי, וסובר שמותר ללוי לעלות ראשון/שני/שלישי כאשר אין כהן. האם הרב מבין אחרת את דברי רבנו הרמב"ם, מהם נראה בפשטות שלא יעלה הלוי כלל, או שמא פשוט אין מנהגנו כרבנו בדבר זה. אשמח אם יוכל הרב לפרט בעניין כיון שראיתי בכך מנהגים ממנהגים שונים. תודה רבה.

שו"ת |

לק"י שלום כבוד הרב, אני פונה אליך בעקבות בית הכנסת הצמוד לבית הכנסת שלי. ידוע לי כי זוהי מצווה מאוד חשובה השלמת מניין, אך מה הדין, כאשר יש ליד בית הכנסת שלי בית כנסת, אשר בכל בוקר הם צריכים השלמת מניין (כאשר יש להם פחות מ-8 מתפללים). אציין שבית הכנסת שלי ובית הכנסת שלהם הן מעדות שונות ועל כן נוסח התפילה שונה.

שו"ת |

לרב רצון השלום והברכה. מזה למעלה מעשור שאני ועוד מספר חברים התחברנו למשנתו המחשבתית של הרמב"ם ע"פ מורי ולאורך כל התקופה הזאת אנו מבחינים שרומסים ומשמיצים ומחרפים מעל כל במה את כל אוהבי משנתו של מורי ואין פוצה פה.... שיגן וילחם על כבודם. אנו יודעים שהרב הוא ממשכיני השלום בעדה התימנית אך חושב אני שעל הרב לומר די להתרפסות הזאת .

שו"ת |

שלום כב' הרב. הרב השיבני שרחבת הכותל אסורה לכניסת מכוניות. אם כן, מדוע גדולי הרבנים החרדים נכנסים לשם עם ריכבם? ממש עד אבני הכותל באין פוצה פה? האין זה חילול ה'?

שו"ת |

שלום כב' הרב. האם מותר להכנס ברכב לתוך רחבת הכותל המערבי, מרחק נגיעה מהכותל. במידה וכן, במה פחותה קדושת רחבת הכותל בה מתפללים בכל עת כמעט מקדושת בית כנסת? תודה

שו"ת |

שלום כבוד הרב נתבקשתי ע"י חלק ממתפללי בית הכנסת שלנו לומר דבר תורה בערב שבת לאחר פרק 'במה מדליקין' אני צעיר מרוב באי בית הכנסת וגם אבי והמורי שלי מתפללים בבית הכנסת, יש הסכמה של הציבור כולו, האם ראוי שאדרוש בפניהם?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪