בית כנסת

אנחנו בבית הכנסת מתפללים בנוסח בלדי אולם אנו מניין צעיר וחדש יחסית.שאלתי היא:
בראש השנה לפני תקיעת השופר אומרים "עוקד והנעקד" ו "המלך ה'".מיד לאחר מכן ישנם מספר פסוקים המתחילים ב "עלה אלוהים בתרועה.." ומסתיימים "וכתקוע שופר תשמעו ".ולאחר מכן אומר "ריבונו של עולם" וכו'.

שו"ת |

שלום רב,
ברצוני לדעת מה עושים בזמן אמירת קדיש בבית כנסת כאשר אני בחלק אחר בתפילה? עוצרים? משתתפים בקדיש וממשיכים עם התפילה של כולם? משתתפים בקדיש וממשיכים מהמקום שעצרתי?

הכוונה היא לדוגמא בשחרית כאשר אני קורא פסוקי דזמרה וקוראים קדיש לפני ברכות שמע או לדוגמא קריאת קדיש אחרי עלינו לשבח כאשר אני לא סיימתי עדיין לקרוא.

תודה,
רועי

שו"ת |

לכבוד הרה"ג רצון ערוסי שלום רב,
אני מבקש מחילה מכבודו, אם שאלתי אינה נשאלת בחכמה, שכן בעוונותי, באתי לפני זמן לא רב בשערי ת"ת. ולגוף השאלה:
כותב אדוננו הרמב"ם בהלכות ק"ש פ"א ה"ח: "וכל שאינו אומר אמת ויציב בשחרית, ואמת אמונה בערבית--לא יצא ידי חובתו."

שו"ת |

אני בלדי הולך עפ"י חלק הדקדוק ושאלתי היא:
ישנם הטוענים עפ"י הקלטות זקני תימן בדור האחרון שמסורת הקריאה היא כמו שמופיע
בתאג' פרשה מפורשה(כמו במילים "ואמושך" "ושקה לי" וכו') רציתי לשאול את הרב את דעתו בנושא האם לקרוא בהכל כמו חלק הדקדוק או האם לשנות במקומות מסוימים עפ"י המסורת? תודה רבה.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪