שמיטה

לק"י
לכ' מו"ר הרב רצון ערוסי שלום רב.
יש לי בביתי עץ לימון. לפני ראש השנה, חלק מהלימונים כבר חנטו, אך אני לא מבדיל בין הפירות שחנטו לפני ראש השנה לבין אלו שחנטו אחרי.
מה דין הפירות?
בתשובתך אני מבקש בבקשה , שתגיד גם את הטענה לתשובה שענית
תודה רבה

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
אמנם נגמרה שנת השמיטה אך אנו עדין אוכלים את פירותיה עד חנוכה שיבוא אלינו לשלום.
מאז תחילת השנה הקודמת (תשע"ה) אנו מקפידים לאכול רק
פירות וירקות מתוצרת חו"ל, יבול נוכרי או ערבה ולא רכשנו
יבול מהיתר מכירה, אוצר הארץ/בית דין, וזאת לאור העובדה
שלדעת רבינו מדובר על ספיחין ושאסור לאכלם.
ידועה המשנה בה כתוב, "מחזקין ידי גויים בשביעית אבל לא ידי ישראל"
וזאת בשביל שירצו לגדל ונוכל להעזר בהם בשמיטה.
לאור המצב לאחרונה (ובכלל לאור המציאות בה אנו חיים)

שו"ת |

יש בידי פרוזבול בו נאמר שהמלווה מוסר חובותיו לביה"ד הגדול של הרב יצחק יוסף, הרב בוארון והרב יעקב זמיר. וערער על זה אברך אחד וטען שכיון שכיום אין לבתי הדין שמטעם המדינה סמכות לדון דיני ממונות, [ואפ' לא בתור בוררות, ומשא"כ בבתי הדין הפרטיים], א"כ אין זה בית דין שעליו דבר השו"ע, וממילא אין תוקף לפרוזבול. האם יש אמת בדבריו? אשמח מאד אם אקבל תשובה במהירות, כיון שהזמן האחרון לעשית הפרוזבול קרב בצעדי ענק...

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪