צניעות

לק"י

לרבינו השלום והברכה!

האם מותר לגבר לקבל טיפול רפואי מאשה? כגון אצל שיננית או רופאת משפחה?
אני מתאר לעצמי שאם מדובר בפיקוח נפש - ודאי שמותר. השאלה היאת למשל, האם למשל יש הכרח לחפש דווקא אחר שינן ולא שיננית?

בברכה

שו"ת |

נודה לרב אם יכתוב או יעביר הלכה יומית בדבר דין אמירת אישה אחת משבע ברכות או כולן, ואם יש לחלק בין דיעבד למעיקרא או לכתחילה ואם ניתן לחלק בין ברכות הנהנין כגון אסא, או כוס. כלומר אם רוצה אישה להשתתף בברכות ובברכת הדס, אסא מתיישבת דעתה, האם כהוגן עושה?
ואם בירכה, ומעבירים את הכוס לגבר אחריה, האם עליו לחזור על הברכה שבירכה אישה לפניו.
והדברים לצערינו למעשה. ויש דעות לכאן ולכאן.
יורנו רבנו ושכרו כפול מן השמיים.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪5.00
מחיר: 
₪45.00
חדש במכון מש"ה!
מחיר: 
₪50.00