תרומ"ו

חברה שמעוניינת להפריש מעשר כספים
האם צריכה להפריש מהנטו או מהברוטו ?
כנ"ל לגבי אדם פרטי
ברוך תהיה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪