תרומ"ו

חברה שמעוניינת להפריש מעשר כספים
האם צריכה להפריש מהנטו או מהברוטו ?
כנ"ל לגבי אדם פרטי
ברוך תהיה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪