תרומ"ו

לק"י
שלום כבוד הרב,
בעץ האתרוג שברשותי גדלים כל שנה פרות בודדים ובשנים מסויימות גדל רק אתרוג אחד.
א. כיצד ניתן להפריש תרומות ומעשרות ממספר כל כך קטן של פרות?
ב. האם כשאר גדל רק אתרוג אחד לא אוכל להשתמש בו למצוות לולב בשל תרומ"ו?
בברכה

שו"ת |

לק"י
שלום כבוד הרב,
אני מכין לצריכתי הפרטית יין מענבים וכן משרת צימוקים. כיצד עלי להפריש תרומות ומעשרות:
א) האם עלי להפריש מהפרות לפני הכנת היין או שמא להפריש רק מהיין?
ב) האם דין משרת הצימוקים כדין היין לענין זה?
ג) באם הופרשו הפרות, האם יש כמות מינימלית של יין שעל פחות ממנה אין צורך להפריש?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪