פורים

מקרא מגילה
האם אפשר שבעל קורא יברך ואחר יקרא (חלקית/מלא)?
באם כן,כמה רשאים לעלות ולקרא לאור ברכת בעל קורא?
מי מברך ברכה אחרונה?
האם יש תעדוף .מי ראוי יותר לקרא מגילה?
תודה רבה כבוד הרב

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
מה הדין לפי מנהגינו בדבר מצוות ימי הפורים בערים ספק מוקפות חומה, ובפרט בעיר לוד שמוזכרת בגמרא כמוקפת חומה אך לא נהגו בה פורים דמוקפין עד שבשנים האחרונות נמצאה חומתה בחפירות ארכיאולוגיות וכעת יש הנוהגים פורים בי"ד, יש הנוהגים בט"ו ויש הנוהגים בשני הימים. האם יש מקום לנהוג שני ימים מתורת ספק או כדי שלא לשנות את המנהג שהיה רווח, או שמא לאחר שנתברר באופן מוחלט כי העיר לוד היום יושבת במקומה של העיר לוד העתיקה שהיתה מוקפת חומה יש לנהוג כל דיני פורים דמוקפין?
תודה רבה,

שו"ת |

הרמב"ם הל' מגילה פ"ב ה"ז "הקורא את המגילה וטעה בקריאתה וקרא קריאה משובשת יצא, לפי שאין מדקדקין בקריאתה".
האם כוונתו גם בשינוי משמעות או בקרי וכתיב כגון: קיימו וקבל -וקבלו ?
בכבוד התורה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪