תפילין

בהמשך לשאלת חמי ר' חיים דריין , ברצוני לחדד לכבוד הרב כי הנער שכותב בשמאל וכל שאר פעולותיו בימין הינו אשכנזי ועל פי מה שראיתי והבנתי משגת במשנה ברורה הרמ"א פוסק כי במקרה זה יניח על יד ימין

שו"ת |

מדוע עפ"י ההלכה בילקוט יוסף כאשר רוצים להחליף טלית בטלית אחרת מברכים אבל כאשר רוצים להחליף בתפילין מהודרות יןתר אין צורץ לברך אחרי כבר שהנחתי בברכה בפעם הראשונה?
וכן גם מדוע כאשר אדם נכנס לבית הכסא על תפילין כשחוזר צריך לברך ועל ציצית לא?

שו"ת |

מה דעת הרב לעיניין תפילין קטנות רש"י ר"ת ביחד לבן עדת תימן שאמי

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪
מחיר: 
20.00₪