כיבוד הורים

לכבוד מארי ערוסי שלום רב
בבית כנסת שלנו נוהגים (לפחות בשנים האחרונות) לעמוד לאב ולזקנים בזמן כניסתם לבית כנסת
אולם יש מספר דברים שאינם ברורים לי ונראים צריכים לבירור ההלכה
1. האם צריך לעמוד לאב שנכנס לבית כנסת והאם רק ב-4 אמות כמו לתלמיד חכם או עד שישב?
2. אם האב מאחר והתחילה התפילה האם גם שבאמצע התפילה צריך לקום? (מה הדין בשיר השירים, קבלת שבת וכו' או בלימוד תורה ומהו הדין בברכות קרית שמע)
3. האם גם לאח גדול צריך לקום?
4. האם זהו מנהג תימן? זה לא מובן איך יהיה בית כנסת של תלמידי חכמים שכל פעם שיכנס אחד יעמדו כולם ונמצאים מוטרדים כל רגע

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪