פסח

שלום וברה
ביום השלישי של חול המועד פסח, הגעתי לברכת חונן הדעת, ואז פתאום שמתי לב שאיני זוכר האם אמרתי מוריד הטל או משיב הרוח ומוריד הגשם. מה לעשות במצב זה? האם ספק דרבנן לקולא ולכן אמשיך להתפלל כרגיל, או שיש לחשוש לדברי המשנה ברורה שאמר שמי שלא זוכר אם אמר משיב הרוח או מוריד הטל בתוך 30 יום ממוסף יו"ט של טו ניסן, אז מסתמא הוא אמר משיב הרוח כהרגל לשונו, ולפי זה אצטרך לחזור לתחילת התפילה?

ברוך תהיה.

שו"ת |

לק"י ד י"ט ניסן תשע"ח
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
כתב מארי בהלכות חמץ ומצה פ"ב הל' ב אות ב שלמרות שמלשון רבנו "פ"ג הל' ז משמע אמנם שצריך להוציא בשפתיו, אך העיקר כפי שכתב כאן שיסלקנו מלבו לגמרי." ולכן ברור מה שהסביר רבינו בפי"א ברכות הל' [יז] (טו) שמברך על בעור חמץ, ולא לבער, "שמעת שגמר בלבו לבטל נעשת מצות הבעור קודם שיבדוק".

שו"ת |

יורינו מורינו, האם מותר לחייל (שנבצר ממנו להסתפר קודם המועד), להסתפר בימי חו"המ
בתודה מראש
אביחי

שו"ת |

הרב שבוע טוב שתי שאלות הראשונה לעניין מכירת חמץ האם לדעת הרמב"ם לעדת תימן מכירת חמץ מועילה כפי שהיא נעשית היום לעדת תימן ובכלל
והאם יש אפשרות לאשכנזים להתיר אכילת אורז וקטניות למרות המנהג שבד"כ אין אוכלים אשכנזים אורז בפסח או קטניות ?

שו"ת |

שלום וברכה לכבוד הרב רצון ערוסי שליט"א
אני יודע שיש ערק כשר לפסח כמו עלית ואשקלון,
אבל האם הכשרות הזו טובה לשיטת הרמב"ם בפסח בגלל "חוזר וניעור" ?
תודה,
ושכרו כפול מן השמים.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪