פסח

שלום רב.
בשנים האחרונות התעוררה המודעות לזהירות מתערובות חמץ במשהו לפי שיטת הרמב"ם ופסיקת מהרי"ץ. בעקבות כך עוררו את הציבור שלא לסמוך על הכשר הרבנות לפסח. שאלתי היא- האם לפי המציאות וכללי ההלכה מדובר באיסור לפי השיטה הנ"ל, או רק לזהירות וחומרא יתירה? ואוסיף ברשותך נופך לשאלתי:

שו"ת |

ילמדנו רבנו, מהו שכתב מארי חמץ ומצה פ"ח ה"ו הערה יט ומנהגנו... ומחלק לכל המסובין לכל אחד יותר מכשני כזיתות?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪5.00
מחיר: 
₪45.00
חדש במכון מש"ה!
מחיר: 
₪50.00