פסח

ילמדנו רבנו,
כאשר המוסד הישיבתי כבר נעל את חדרי הלינה שלו לפני חופשת הפסח ומשום כך תלמיד לא הצליח טרם צאתו לחופשה להוציא חמץ שנשאר לו בחדר כדי לבערו- והחליט התלמיד לפחות להפקיר אותו מדעתו מכל וכל,
האם זה מועיל לו כדי שלא יעבור על בל יראה ובל ימצא?

שו"ת |

לפני הפסח ביערתי מחמצת שאור שהייתה ברשותי . הכלי ( עשוי פלסטיק) נשטף היטב במים וסבון . הריח של המחמצת מאוד דומיננטי ועדיין ניתן להבחין בריח . ידוע כי אם רוצים לנטרל לחלוטין שאריות של שמרים יש לשטוף באקונומיקה או לחטא בחום . ברור שיש בכלי שאריות מיקרוסקופיות של מחמצת ,למרות שבעין הכלי נקי לחלוטין .
השאלה היא: האם ניתן להכין מחמצת חדשה בכלי כאשר ברור שהשאריות הקודמות שבכלי יתרמו להתפתחות המחמצת . או נאמר שדינה של המחמצת הבלועה בכלי כדבר המעמיד שאינו בטל?

שו"ת |

האם מותר לקנות אורז טחון בפסח

שו"ת |

שלום רב.
בשנים האחרונות התעוררה המודעות לזהירות מתערובות חמץ במשהו לפי שיטת הרמב"ם ופסיקת מהרי"ץ. בעקבות כך עוררו את הציבור שלא לסמוך על הכשר הרבנות לפסח. שאלתי היא- האם לפי המציאות וכללי ההלכה מדובר באיסור לפי השיטה הנ"ל, או רק לזהירות וחומרא יתירה? ואוסיף ברשותך נופך לשאלתי:

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪