חנוכה

שלום לכבוד הרב,
א. הרמב"ם כותב בהלכות שבת פרק ח הלכה ח שהחובל בחבירו במזיד והוציא לו דם חייב מפני שהוא מקרר את דעתו ומשוך את חמתו בכך והרי הוא כמתקן.
שאלה- למה הכוונה חייב? האם חייב מיתת בית דין אם הוא מתכוון להזיק לו במזיד? והרי כתוב בתורה עין תחת עין" וכי פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה" והכוונה לתשלומי ממון? או שמא יש הבדל בין חבלה ביום שבת לבין חבלה בימי חול?
ב. האם ע"פ הרמב"ם מותר להתפלל לכתחילה מנחה בין השמשות? מי עוד סובר כמו הרמב"ם?

שו"ת |

כבוד הרב שלום רב, חנוכה שמח וחודש טוב.
שתי שאלות לי:
1. לפי דעת הרמב"ם מה תעשה משפחה שכולה נמצאת מחוץ לבית בזמן הראוי להדלקת נרות, ונמצאת בבית אחר (חברים או משפחה) באותה עת, אבל לא ישנים שם, או באירוע כדוגמת אולם שמחות? האם מחמת הזמן המצומצם להדלקת נרות יפסידו את המצווה או שמא אין חיוב דווקא בבית (שהרי נר איש וביתו נראה לענ"ד כביטוי למשפחה ולא למקום דווקא) ויוכלו להדליק אף במקום בו הם שוהים על אף שלא מתארחים לאירוח הכולל שינה.

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
רציתי לשאול האם ישנה מציאות בה המתארח בבית מלון יהיה פטור מהדלקת נרות חנוכה בביתו שלו,
אעפ״י שמשלם עבור שהייתו ויש לו חדר משלו בבית המלון (כמו שוכר)?
תודה רבה מראש!

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪