חנוכה

לרב ד"ר ערוסי שלום,
האם צריך לברך ברכת "שעשה ניסים" בכל פעם שרואה חנוכיה דלוקה, שהרי כתב הרמב"ם (מגילה וחנוכה, ג, ד, גרסת ר"י מקבילי ע"פ מוהר"י קאפח, וכן ביד פשוטה למוהר"נ רבינוביץ) "...וכל הרואה אותה- מברך שתיים:"שעשה ניסים לאבותינו" ו"שהחיינו". ובשאר לילות... והרואה מברך אחת...", וכתב מוהר"נ רבינוביץ (על אתר): "דעת רבינו היא שניתן לברך גם על ההדלקה וגם על הראיה כמה פעמים בלילה אחד, כל שיש בו פירסום נוסף" .
ומביא שם ש: "כך השיב לשואל (מהדורת בלאו סי' רכב, עמי 395 ) :

שו"ת |

שלום וברכה לכבוד הרב
בימי החנוכה אני יהיה במילואים בתרגיל בשטח ולא בתוך בסיס.
שאלתי היא, האם אני מחויב בהדלקת הנר בתנאי שטח שזה ללא מבנה מגורים, השהות שלנו היא על בסיס רכב או נגמ"ש
האם אני יכול לחשב את הרכב כמו בית ולהדליק נרות חנוכה.
תודה רבה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪