חנוכה

בס"ד

ברכות הדלקת נרות חנוכה
אני עורכת מסיבת חנוכה במועדון קשישים, ב- ג' חנוכה בשעות הצהרים.
שאלותי היא : האם מותר להדליק נרות חנוכה ? ( ליצירת אוירת החג )
האם מותר לברך הברכות בלי שם ומלכות?

שו"ת |

שלום למורי ורבי הרה"ג רצון רעוסי השם יקיימו לנו עם שאר כל חכמי ישראל. גבי חנוכה הממשמש ובא, עיקר הדין= נר איש וביתו. הידור = מספר קבוע של נרות כמנין אנשי הבית. הידור מהידור = גם כמספר אנשי הבית וגם עולה עם מנין הימים. רואים שחכמים הצמידו את ההידור: א. למנין אנשי הבית ב. מנין אנשי הבית + מנין הימים. רואים לכאורה שני דברים. א.

שו"ת |

לק"י

לכבוד הרב שלום

שאלתי קודם ועתה אשאל ברורות.
החשמונאים מוחזקים כצדוקים ( לכל הפחות בסוף ימיהם) אחד המקורות הינו הרמב"ן לפרשת ויחי ' לא יסור שבט מיהודה"
וא"כ שאלתי הינה ביחס לעוצמת חג החנוכה (שמקור זה ) שמתברר כי נובעת מהכוחות(=החשמונאים ) הלוחמים ביהדות המסורתית מבית אבא

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪