חנוכה

מאין אנו לומדים דעת הרמב"ם מה קודם הדלקת נר שבת או נר חנוכה (שיש אפשרות לשניהן)? ובנוסף מתי מדליקים נר חנוכה בערב שבת לפי הרמב"ם ?

שו"ת |

שלום וברכה מארי.
המדליק מפני העוברים,כאשר יש לו בית משלו,והוריו מדליקים עליו. ידליק בברכה? יברך שעשה ניסים?
חנוכה משמח

שו"ת |

בס"ד
שלום לכבוד הרב
ראיתי את תשובת הרב לגבי בית כנסת והרב כתב שאפשר שהרמב"ם היה מתנגד.
הרב גם כתב שהסיבה היא משום מקדש מעט.
ראיתי שיש ארבעה נימוקים שמובאים בראשונים: הכלבו מביא שהטעם הוא גם משום לסדר את הברכות קודם או משום אורחים שאין להם בית וכד'.

שו"ת |

בס"ד

א. זוג שנוסע לבקר את הוריו ביום שישי ערב שבת, מכיוון שההורים גרים מרחק נסיע של חצי שעה הרי שהם יוצאים אחרי פלג המנחה האם ידליקו בביתם ובפרט שלרמב"ם חובת ההדלקה היא הבית ? מה היו עושים בזמן התלמוד שוודאי היו מקדימים להתפלל ער"ש וכדברי רב היה מקדים ומצלי. מתי היו מדליקים נר חנוכה?
דוד

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪