קהילות

שלום לכ"ת,
האם מתפלל בביכ"נ בשכונתו בנוסח "שאמי" המרגיש כי נוסח זה אינו "מתאים" לו וחש כי נוסח הלשון "נדבק" אליו רשאי להתפלל בנוסח "באלדי" בביכ"נ בשכונה אחרת מרוחקת יותר?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00