ספר תורה

שלום כבוד הרב,
היום יום חמישי הגעתי לתפילה בבית הכנסת, הזמינו את חזן התפילה להמשיך ולהוציא ספר תורה.

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
שאלה. 1
רציתי לשאול האם זה ראוי מפני כבוד הציבור או סיבה אחרת שילד בן 13-14 יוציא ביום שבת בבקר ספר תורה.אני לפחות זוכר בשביל לחנך ילד שילמד היו נותנים לו להוציא ספר תורה במנחה של שבת או שני וחמישי וזאת רק בגיל 16-17
שאלה.2

שו"ת |

כבוד מו"ר שלום רב

יהודי אמיד אחד נוהג לתרום אחת לשנה שנתיים ספר תורה לבתי כנסת שונים (שזקוקים לס"ת) ברחבי הארץ ולערוך תהלוכה וסעודה לכבודה של תורה כנהוג. ואולם, בכל פעם שהוא עורך הכנסת ספר תורה, הוא מבקש מאחד מחבריו לאסוף ברכב את כל ספרי התורה שהוא כבר תרם בעבר מבתי הכנסת השונים לצורך ליווי והקבלת הספר החדש.

שו"ת |

שלום כבוד הרב

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪