ספר תורה

כבוד מו"ר שלום רב

יהודי אמיד אחד נוהג לתרום אחת לשנה שנתיים ספר תורה לבתי כנסת שונים (שזקוקים לס"ת) ברחבי הארץ ולערוך תהלוכה וסעודה לכבודה של תורה כנהוג. ואולם, בכל פעם שהוא עורך הכנסת ספר תורה, הוא מבקש מאחד מחבריו לאסוף ברכב את כל ספרי התורה שהוא כבר תרם בעבר מבתי הכנסת השונים לצורך ליווי והקבלת הספר החדש.

שו"ת |

שלום כבוד הרב

שו"ת |

מתוך האינציקלופדיה החופשית (ערך- כתר ארם צובא):

שו"ת |

שלום כבוד הרב

האם מותר לקבל תרומה , במקרה זה ספר תורה מגוי?, (תרומת כסף עבור ס"ת).
ועוד האם מותר לגוי להשתתף בהכנסת ספר תורה,וגם להחזיקו?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪