ספר תורה

לק"י שלום לכבוד מו"ר

בבית כנסת נפל, לצערינו, ספר תורה אשכנזי.

שו"ת |

מהם המקורות ,פסיקות,תשובות לגבי האוטנתיות והמסורת של ספר -תורה תימני--דחוף!!! [ויהיו כל ימי נח,פצוע דכא

שו"ת |

לק"י

שלום לכבוד הרב.

האם מותר לשבץ פסוקים מהתנ"ך בהזמנה לחתונה כאשר ידוע כי היא מגיעה גם לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות?

תודה רבה

שו"ת |

שלום לכבודו.
קיים ספר תורה שאדם ניפטר ולא סיים לשלמו,גבאי בית הכנסת שבו מונח הספר מסרב
להוציאו ולהחזיר אותו לסופר.מתוך 3יורשים 2טוענים שצריך להחזיר הספר לסופר כיון שאין ביכולתם לשלם את החוב שעומד ע"ס 40000 ש"ח.
מאחר ואני האח הבכור וכן גם תיווכתי בין הסופר ובין אבי ז"ל הנני מרגיש חובה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪