ספר תורה

למדתי שכהן לא יכול למחול על כבודו ולאפשר לישראל לעלות במקומו אלא אם הוא גדול הדור בחכמה וכולם כפופים לו אבל בשני וחמישי רשאי למחול על כבודו . ועכשיו ראיתי בילקוט יוסף שאומר שאם יש שני חתנים בשני וחמישי עולים במקום כהן ומבקשים ממנו לצאת ואם לא יסכים יאמר הגבאי למרות שיש כהן יעלה ישראל במקום כהן.

שו"ת |

בס"ד

כבוד הרב שלום!

לפני שנים רבות כשסבי וסבתי היו בחיים הם קנו ס"ת.
היום בנם מעוניין למכור את ס"ת [ירש אותו בצוואה].

שאלותי הם:
1. האם אני יכול לקנות את ס"ת?
2. במידה וקניתי האם אני יכול להקדיש אותו לע"נ אימי?
3.האם ניתן להעביר אותו לבית כנסת אחר?

הערה: במידה והספר לא יקנה ע"י בני המשפחה הוא ימכר לזר.

מצפה לתשובתך.

שו"ת |

שלום לכב' הרב
נמצא כי בניגוד לכתוב בתורה הגמל כן מפריס פרסה ושוסע שסע והרי הציטוט מויקפדיה :

" הגמל מוזכר בתורה כחיה שאין לאוכלה, מאחר שיש לו סימן טהרה אחד בלבד, העלאת גרה, אך איננו מפריס פרסה (ויקרא י"א, ד'): "אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס, טמא הוא לכם".

שו"ת |

בתשובתו הרב כותב: "לפי רבינו, עזרא לא שינה את הכתב, אלא ייחד את הכתב האשורי המרובע שבו ניתנה התורה ע"י משה רבינו, לצורך כתיבת ספר תורה, ורק בכתב זה, ואת הכתב העברי הקדום, הבלתי מרובע, לצורך כתיבת חולין."

1. למה אם כן הכתב המרובע נקרא "אשורי" ולא "יהודי" או "תורני"?

שו"ת |

אנחנו יכולים לקרוא את הספרים של הרמב"ם?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪