ספר תורה

בס"ד

כבוד הרב שלום!

לפני שנים רבות כשסבי וסבתי היו בחיים הם קנו ס"ת.
היום בנם מעוניין למכור את ס"ת [ירש אותו בצוואה].

שאלותי הם:
1. האם אני יכול לקנות את ס"ת?
2. במידה וקניתי האם אני יכול להקדיש אותו לע"נ אימי?
3.האם ניתן להעביר אותו לבית כנסת אחר?

הערה: במידה והספר לא יקנה ע"י בני המשפחה הוא ימכר לזר.

מצפה לתשובתך.

שו"ת |

שלום לכב' הרב
נמצא כי בניגוד לכתוב בתורה הגמל כן מפריס פרסה ושוסע שסע והרי הציטוט מויקפדיה :

" הגמל מוזכר בתורה כחיה שאין לאוכלה, מאחר שיש לו סימן טהרה אחד בלבד, העלאת גרה, אך איננו מפריס פרסה (ויקרא י"א, ד'): "אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס, טמא הוא לכם".

שו"ת |

בתשובתו הרב כותב: "לפי רבינו, עזרא לא שינה את הכתב, אלא ייחד את הכתב האשורי המרובע שבו ניתנה התורה ע"י משה רבינו, לצורך כתיבת ספר תורה, ורק בכתב זה, ואת הכתב העברי הקדום, הבלתי מרובע, לצורך כתיבת חולין."

1. למה אם כן הכתב המרובע נקרא "אשורי" ולא "יהודי" או "תורני"?

שו"ת |

אנחנו יכולים לקרוא את הספרים של הרמב"ם?

שו"ת |

לק"י

שלום לכבוד הרב

אנחנו קהילה צעירה שמתגבשת ומעוניינת להקים בית כנסת תימני, כרגע אין לנו מורה הוראה
הקהילה מורכבת מבלדי ושאמי ואנו לא מעוניינים להתפצל אלא למרות ההבדלים לנסות לקיים
מניין משותף תוך כבוד והערכה אחד לשיטת השני.
אנו מעוניינים לרכוש ס"ת על פי מסורת תימן. התחלנו לברר עם ס"ת בני עדיתנו מחירים וכו'

שו"ת |

בשבת פרשת נח , קראו בבית כנסת תימני (מניין מעורב בלדי ושאמי) בספר תורה ספרדי
שבו כידוע כתוב "ויהי ימי נח" במקום "ויהיו ימי נח", ופרצה מחלוקת בין המתפללים מה לעשות
בסופו של דבר המשיכו בקריאה באותו ספר תורה וקראו "ויהי".

א. האם נהגנו כראוי ?
ב. האם יש הבדל בין בלדי לשאמי בדין זה ?
ג. האם כשכתוב "ויהי" מותר לקרוא "ויהיו" ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪