שמירת הנפש

לק"י

לכבוד הרב

בעניין תהליך היפרדות הנפש : האם מחלה סופנית היא תהליך ההפרדות של נשמתו של אדם ובהתערבות בתהליך זה יש משום התערבות אסורה ומכאן הרעיון שלא להתיר הינתקות ממכשיר הנשמה או אי לקיחת תרופה למחלה סופנית אף שרק מעכבת ולא מרפאה ?

כמובן ששיטתו של רבינו מדרכיו של מארי היא מענייני

בכבוד רב
חיים

שו"ת |

לק"י
לכבוד הרב שלום

בעניין היפרדות הנפש מעוה"ז - האם נכון לומר כי אי ניתוק חולה ממערכת הנשמה / איסור איבוד לדעת יש להם מקור בעניין ההיפרדות של הנשמה מהעולם ושבכך יש לכאורה התערבות ו'קיצור התהליך' ?

כמובן שדרכו של רבנו ושיטת מארי הם מענייני.

בכבוד רב
חיים

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪