ברכת כהנים

שלום לכבוד הרב
בשנים האחרונות אני רואה לא מעט מבני עדתנו שנוהגים להניח את ידיהם על ראש ילדיהם ולעוטפם בטליתם בברכת כהנים, לא ראיתי בצעירותי מנהג זה בבתי כנסת בעדתנו.
בשנים האחרונות גם התפשט המנהג של ברכת סנדקים וחתנים עם הנחת שתי הידיים (הם לא מברכים את ברכת הכהנים) על הראש האם אין בעייה עם מנהגים אלו ?
האין בזה זילות של ברכות ? האם לא ראוי שרק יחידים הראויים לכך יברכו ולא כל דיכפין יניח כף ויפלוט ברכה ? אני לא מזלזל חלילה בברכות בין אנשים להיפך מן הראוי שכל אדם
יברך את חברו מכל הלב בכל הזדמנות שהוא יכול אבל צורת המעמד שמדמה זאת לברכת כהנים קצת מקלקלת בעיניי.

שו"ת |

שלום לכת"ר. א. מדוע בימינו מאמינים לכהן להעלתו לתורה בלא חקירה (לכאורה בניגוד לדעת רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כ הלכה יג:מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני אינו נאמן ואין מעלין אותו לכהונה על פי עצמו ולא יקרא בתורה ראשון ולא ישא את כפיו ולא יאכל בקדשי הגבול עד שיהיה לו עד אחד, ...).

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪