רבית

כב' הרב ערוסי שלום וברכה. האם ע"פ רבנו יש איסור ריבית כששכנה צריכה מעט עגבניות או ביצים או שקית חלב או קמח, או שמא בדברים כאלה פעוטים אנשים לא מקפידים, ובעצם ,הדברים האלה ניתנים במתנה או השאלה אך לא בהלוואה ולא מתוך הקפדה אם לא יחזירו להם. בודאי לא ניתנים למטרת רווח לאחר זמן. מה הדין?

שו"ת |

בעזרת ה' יתברך

שלום וברכה לכבוד הרב

מס הכנסה חייב לראובן סכום כסף גדול. ראובן מעדיף להשאיר את הכסף במס הכנסה כדי שיצבור ריבית.
מנגד, ראובן זקוק לכסף מזומן, ובשביל זה הוא פונה לילדיו ואומר להם שכל מי שיתן לו סכום כסף מזומן, יקבל את הריבית שנותן מס הכנסה, על אותו סכום כסף שנתן הילד.

שו"ת |

אדם פרטי הלווה סכום כסף לחברה בע"מ לתקופה קצובה , כאשר החברה קיבלה את הכסף בעלי החברה אמרו שיחזירו את הכסף בתספת ריבית הנהוגה בבנק בישראל האם ריבית זו מותרת בגלל שאחד הצדדים הינו חברה בע"מ ?

שו"ת |

בשנים האחרונות יש בנקים שהוסיפו בנוסח ההיתר עיסקא סעיף וז"ל, כן הוסכם כי על המקבל לשלם לבנק מידית עם מתן ההודעה הנ"ל את חלק ההלוואה ואת החלק שלא נפסד מהפיקדון לטענתו של המקבל לפני שתדון טענתו על הפסד או אי רווח וחייב לבוא ולהתדיין מיידית בלא להשתמט.

שו"ת |

האם מותר לקנות אג"ח ? שהרי אני מלווה בריבית .
ועוד נניח שאני מלווה לבן אדם 1000 ש"ח ה, מועד הפרעון הוא עוד 10 שנים , מסיבות כלכליות כוח הקניה של הכסף ירד דהיינו אם לפני 10 שנים יכולתי לקנות 2 פרות היום אני יכול לקנות פרה אחת באותו סכום , מותר לי לדרוש מהלווה סכום כסף לקניית 2 פרות?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪