לימוד הגמרא ע"י הרה"ג רצון ערוסי יצ"ו בצוותא עם חברי כולל יום השישי
You tube video: 

צילום ועריכה ר' יובל נפש

תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪