דיני מגבל ולש והכנת סלטי מיונז וטחינה בשבת

מקורות: גמרא שבת, עמוד י״ז:-יח, ועמוד קנה:-קנו.
הרמב״ם, הלכות שבת פרק ח, הלכה טז, פרק כ״א הלכות לד-לה, פרק כב הלכה יב.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00