דיני מגבל ולש והכנת סלטי מיונז וטחינה בשבת

מקורות: גמרא שבת, עמוד י״ז:-יח, ועמוד קנה:-קנו.
הרמב״ם, הלכות שבת פרק ח, הלכה טז, פרק כ״א הלכות לד-לה, פרק כב הלכה יב.

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪