"מצה שמורה"- ממתי שמורה וכיצד שמורה?

מקורות: גמרא, פסחים, מ, א-ב; רמב"ם הלכות חמץ ומצה.

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪