תערובת חמץ פחות מכזית בכדי אכילת פרס, האם מותר לפי מנהג אבותינו לגנוז אותה?

מקורות: גמרא, פסחים; רמב"ם משנה תורה, הלכות חמץ ומצה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00