חמץ בפסח במשהו - דין חוזר וניעור

מקורות: גמרא, פסחים דף ל; רמב"ם משנה תורה, הלכות חמץ ומצה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00