הלכות ספירת העומר

מקורות: גמ' מנחות דף סה.-סו. , רמב"ם עבודה הלכות תמידין ומוספין

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00