הלכות ספירת העומר והלכות מכשירי אוכל נפש ביום טוב

מקורות: גמרא מנחות, דף סה - סו. רמב"ם, זמנים, הלכות יום טוב.

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪