יום טוב שחל ביום ראשון ודין ברכת יקנה"ז

יום טוב שחל ביום ראשון ודין ברכת יקנה"ז. שו"ת בכל הקשור ליו"ט שחל ביום ראשון וחג השבועות.
מקורות: גמרא מסכת פסחים קב:-קג.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00