ריבוי מרא דאתרא לעדות השונות

ריבוי מרא דאתרא של העדות השונות וגדרי איסור לא תתגודדו

מקורות: גמרא יבמות יג: - יד. רבינו הלכות עבודה זרה פרק יב הלכה יד.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00