דיני מוקף בן יומו ופרוז בן יומו

דין ההולך מעיר לכך או מכרך לעיר לעניין פורים
דיני מוקף בן יומו ופרוז בן יומו

גמרא, מגילה, בבלי, יט, א
גמרא, ירושלמי, מגילה, פרק ב, משנה ב

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00