חזרת הש"ץ והסדרת התפילה בימינו חלק ב

מקורות: גמרא ראש השנה, לב, ב – לה, א
רמב"ם הלכות תפילה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00