ברכת כהנים בהלכה ובמנהג חלק ב

מקורות: רמב"ם הלכות תפילה וברכת כהנים
גמרא סוטה לח-לט

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00