איסור תחומין בימינו חלק ב

מקורות: גמרא, עירובין, נז, א. רבינו, הל' שבת.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00