האם מותר בשבת לפתוח ברז לכיור כשצינור גורם להשקאת הצמחים?
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪