תוכנית "חיסכון לכל ילד" בראי ההלכה
You tube video: 
ניהול נכסי יתומים בהלכה והאם הורים מחוייבים לקרטריונים אלו בחיסכון למען ילדיהם?
האם הדין יהיה שונה בילד שעבר גיל בר מצווה?
האם יש חשש איסור בתוכנית חיסכון הרגילות וצריך לבחור רק במסלולי הלכה?

מקורות:
גמרא, בבא מציעא, דף ע ע"א
גמרא, גיטין, דף נב ע"א
הרמב"ם, הל' לווה ומלווה והל' נחלות

תתי נושאים:
בעיות ריבית, חיסכון סולידי, חיסכון ספקולטיבי

תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪