24712 (16-06-2016) - דיני קידוש והבדלה בכלל ודיני יקנה״ז ליו״ט שחל במוצ״ש בפרט

24712 (16-06-2016) - דיני קידוש והבדלה בכלל ודיני יקנה״ז ליו״ט שחל במוצ״ש בפרט

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪