24916 (22-08-2016) - הרמב״ם על איוב - מעמדו של האדם מול אלוהיו [- הרב ד״ר אליהו אביעד]

24916 (22-08-2016) - הרמב״ם על איוב - מעמדו של האדם מול אלוהיו [- הרב ד״ר אליהו אביעד]

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪