25028 (05-10-2016) - לחש וחזרה בתפילה בכלל ובמוסף ראש השנה בפרט ושו״ת בדיני ראש השנה ויום טוב

25028 (05-10-2016) - לחש וחזרה בתפילה בכלל ובמוסף ראש השנה בפרט ושו״ת בדיני ראש השנה ויום טוב

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪