25405 08 03 2017 ערב לימוד תורה בענייני פורים מהות השמחה בפורים לזכרו של ר' ניסים חבשוש ע״ה
You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪